Ứng dụng công nghệ sinh trắc học trong ngành tài chính ngân hàng

Bên cạnh những đổi mới như triển khai ngân hàng số, hợp kênh giao dịch, hiện đại hóa kênh phân phối,… thì công nghệ sinh trắc học cũng đã...

Xem chi tiết