Chuyển khoản trên 10 triệu phải xác thực sinh trắc học

Theo đó, từ ngày 1/7/2024, chuyển tiền bằng phương thức điện tử trên 10 triệu đồng/giao dịch là phải xác thực khuôn mặt/vân tay. Thanh toán trong ...

Xem chi tiết

Ứng dụng công nghệ sinh trắc học trong ngành tài chính ngân hàng

Bên cạnh những đổi mới như triển khai ngân hàng số, hợp kênh giao dịch, hiện đại hóa kênh phân phối,… thì công nghệ sinh trắc học cũng đã...

Xem chi tiết