Chuyển khoản trên 10 triệu phải xác thực sinh trắc học

Theo đó, từ ngày 1/7/2024, chuyển tiền bằng phương thức điện tử trên 10 triệu đồng/giao dịch là phải xác thực khuôn mặt/vân tay. Thanh toán trong ...

Xem chi tiết