Sự trỗi dậy của mô hình Bank-as-a-Service (BaaS)

Đại dịch Covid-19 và sự phát triển không ngừng của chuyển đổi số đã tạo nên những thay đổi lớn trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng ở Việt Nam....

Xem chi tiết