Giải pháp Mobile Branch cho ngân hàng: Khách hàng ở đâu, ngân hàng ở đó

Đại dịch Covid -19 được ví như là chất xúc tác hữu hiệu để các ngành chuyển đổi số. Ngành ngân hàng cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Việc xuất...

Xem chi tiết