LIENVIETTECH TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO CÁN BỘ NHÂN VIÊN

Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ nhân viên (CBNV) là hoạt động rất được chú trọng ở Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Liên Việt...

Xem chi tiết