Thực trạng chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2022

Nhiều con số ấn tượng trong báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cho thấy hoạt động chuyển đổi số ngành ngân hàng tiếp tục diễn ra mạnh mẽ trong năm...

Xem chi tiết