Thực trạng chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2022

Nhiều con số ấn tượng trong báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cho thấy hoạt động chuyển đổi số ngành ngân hàng tiếp tục diễn ra mạnh mẽ trong năm...

Xem chi tiết

TOP 8 xu hướng chuyển đổi số ngành ngân hàng tiêu biểu năm 2023

Nắm bắt chính xác các xu hướng chuyển đổi số ngành ngân hàng tiêu biểu sẽ giúp các ngân hàng định hướng các hoạt động của mình trong thời gian...

Xem chi tiết