Thực trạng chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2022

Nhiều con số ấn tượng trong báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cho thấy hoạt động chuyển đổi số ngành ngân hàng tiếp tục diễn ra mạnh mẽ trong năm...

Xem chi tiết

Những điều cần biết về ngân hàng hợp kênh và ngân hàng đa kênh

Dưới tác động của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, khách hàng ngày càng có nhu cầu cao hơn về những trải nghiệm ngân hàng liền mạch, cá nhân hóa mọi ...

Xem chi tiết